Een treinongeval met gevaarlijke stoffen komt bijna niet voor, maar wat als?
Maar wat als?!
Wat moet je doen?
Vragen
Downloads
Initiatief
Contact

Maar wat als er iets gebeurt op het spoor?!

Over het spoor worden gevaarlijke stoffen vervoerd. De kans op een ongeluk is erg klein. Er zijn veel maatregelen om ongelukken te voorkomen én het gaat om een beperkte hoeveelheid gevaarlijke stoffen. Toch is het goed dat je als omwonende weet wat de risico’s zijn en wat je moet doen als er toch iets gebeurt. Daarom hebben zes Twentse gemeenten en de Veiligheidsregio Twente deze website gemaakt.

Wat moet je doen?
Als er een ongeluk met gevaarlijke stoffen gebeurt op het spoor is vaak niet direct duidelijk wat er precies aan de hand is. Breng jezelf en anderen daarom in veiligheid, door – afhankelijk van waar je bent – afstand te nemen en binnen te schuilen. Wacht tot de hulpdiensten er zijn en luister naar hun advies. Afhankelijk van wat er aan de hand is, hoor je als inwoner wat je moet doen.

Twente Veilig
Er is in Twente een speciale website met informatie over grote incidenten: twenteveilig.nl. Als er een ongeluk met gevaarlijke stoffen is op het spoor vind je er actuele informatie over wat er aan de hand is en wat je moet doen. Bijvoorbeeld ramen en deuren sluiten. De website wordt telkens geüpdatet als er nieuwe informatie beschikbaar is. Hou twenteveilig.nl bij een incident dus goed in de gaten.

Wat moet je doen?

Weet wat je moet doen als er incident is met gevaarlijke stoffen over het spoor. Het is belangrijk dat je weet hoe je moet handelen. Bekijk hieronder de animatie.

Vragen die je kunt hebben

Waarom krijg ik deze informatie nu? Is er iets veranderd? Is het gevaarlijker geworden?

Het risico op een ongeval met gevaarlijke stoffen blijft erg klein. Je krijgt deze informatie juist nu, op een moment dat er niets aan de hand is, omdat je nu de tijd hebt om na te denken over je veiligheid. Zodat je tijdens het eerste kwartier na een ongeval betere keuzes kunt maken om jezelf en je naasten in veiligheid te brengen.

Waarom gaat het bij deze informatie alleen over het eerste kwartier?

In het eerste kwartier zijn er nog geen hulpdiensten aanwezig. Je bent op jezelf aangewezen om jezelf en je familie of anderen in veiligheid te brengen. Zodra de hulpdiensten er zijn, is het belangrijk dat je altijd hun aanwijzingen opvolgt. De informatievoorziening over wát er aan de hand is en wat je het beste moet doen, komt dan op gang. Je kunt een NL Alert krijgen of de sirene kan afgaan. Informatie volgt bij een groot incident zo snel mogelijk op www.twenteveilig.nl, de website van gemeenten en Veiligheidsregio Twente.

Hoeveel zorgen moet ik me nu eigenlijk maken?

Het vervoer over het spoor is een heel veilige manier van transport. De kans op een ongeluk is zeer klein. Nederland is een dichtbevolkt land en dat brengt allerlei risico’s met zich mee. In jouw omgeving is het spoor één van de risico’s, geen reden tot grote zorg, maar wel slim om je hier bewust van te zijn. Nederland is ook een land waar veiligheid een belangrijk onderwerp is. De overheid en andere partijen zijn dagelijks bezig de veiligheid zo goed als mogelijk te waarborgen, ook met betrekking tot het spoor. Meer informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen vind je op: https://www.prorail.nl/spoorgoederenvervoer/veilig-goederenvervoer

Waarom staat de gemeente bebouwing dicht bij het spoor toe, als het een risico is?

De kans op een ongeval met een trein die gevaarlijke stoffen vervoerd is heel erg klein. Gemeenten vinden het verantwoord om te bouwen langs het spoor, mits er goede veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Nederland is een dichtbevolkt land, waar ruimte schaars is. Bouwen vlak bij het spoor, bijvoorbeeld dicht bij stations, heeft ook veel voordelen, waar rekening mee gehouden wordt. Deze locaties zijn goed toegankelijk met het openbaar vervoer.

Welke gevaarlijke stoffen worden er over het spoor vervoerd?

Als we het hebben over gevaarlijke stoffen dan zijn dat brandbare, explosieve of toxische stoffen die een risico kunnen vormen voor de omgeving, zoals lpg, of benzine. In de meeste treinen of wagons worden andere goederen vervoerd dan gevaarlijke stoffen. Van het totaal aantal goederenwagons dat over het spoor rijdt in Twente, wordt maar in een klein percentage gevaarlijke stoffen vervoerd.

Hoe weet ik in welke wagons gevaarlijke stoffen vervoerd worden?

Je herkent de wagons met gevaarlijke stoffen aan ruitvormige emblemen en oranje rechthoeken die erop geplaatst zijn.

Ruitvormige emblemen geven aan of een wagon gevaarlijke stoffen vervoerd
Waarom worden gevaarlijke stoffen niet op een andere manier vervoerd?

Dat gebeurt ook. Slechts 2 procent van alle gevaarlijke stoffen die vervoerd worden, wordt vervoerd over het spoor. De rest wordt vervoerd over het water, via buisleidingen en over de weg. Gevaarlijke stoffen worden vervoerd naar fabrieken waar ze bijvoorbeeld verwerkt worden in alledaagse producten als shampoo, verf of bouwmaterialen.

Wat doet de veiligheidsregio om de risico’s te beperken?

De veiligheidsregio’s hebben een adviserende rol richting gemeenten als het gaat om veiligheid. Voor spoorzones betekent dit dat zij onder andere adviseren over goede vluchtwegen en ontruimingsmogelijkheden, brandveiligheid binnen gebouwen, bereikbaarheid van de hulpdiensten en goede bluswatervoorzieningen. Maar ook over het type functie dat een gebouw heeft en of dat past in de spoorzone, zoals bijvoorbeeld de functie onderwijs of wonen. Daarnaast is ook deze informerende website een initiatief van Veiligheidsregio Twente en de gemeenten om risico's te beperken.

Ook werken de hulpdiensten in de veiligheidsregio samen in de voorbereiding op een mogelijk incident met een goederentrein. Er liggen draaiboeken klaar, de hulpdiensten oefenen regelmatig en er zijn mensen opgeleid tot specialist gevaarlijke stoffen. Ook kunnen de hulpdiensten direct contact leggen met de meldkamer van ProRail bij een incident. De kans op een ongeval met een trein die gevaarlijke stoffen vervoerd is heel erg klein. Gemeenten vinden het verantwoord om te bouwen langs het spoor, mits er goede veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Nederland is een dichtbevolkt land, waar ruimte schaars is. Bouwen vlak bij het spoor, bijvoorbeeld dicht bij stations, heeft ook veel voordelen, waar rekening mee gehouden wordt. Deze locaties zijn goed toegankelijk met het openbaar vervoer.

Wat kan er gebeuren door een ongeluk met gevaarlijke stoffen?

Een ongeval met gevaarlijke stoffen kan tot verschillende scenario's leiden. Er kan brand ontstaan, er kan een explosie volgen of er kunnen giftige stoffen vrijkomen. Ook kan er een combinatie van deze scenario's plaatsvinden. Wat je kunt doen bij een ongeval met gevaarlijke op het spoor vind je terug in de animatie.

Wie alarmeert de hulpdiensten bij een ongeluk?

Dat kan iedereen doen. Als jij een ongeluk op het spoor ziet gebeuren, bel dan 112. Zo weten de hulpdiensten dat er iets aan de hand is.

Heb je een andere vraag? Mail dan naar:

twenteveilig@vrtwente.nl
Veiligheids Regio Twente Informatiekaart

Downloads

Download hier de printversie van de informatiekaart, die je bijvoorbeeld in jouw meterkast kunt hangen.

Informatiekaart downloaden

Deze campagne is een initiatief van 6 Twentse gemeenten en Veiligheidsregio Twente

Contact

Wil je meer informatie over risico’s in Twente en wat je zelf kunt doen? Kijk op dan op onze website twenteveilig.nl of mail naar twenteveilig@vrtwente.nl

Ben je een bedrijf of organisatie? De informatie op deze website kun je gebruiken voor je BHV plan. Wil je meer weten over welke middelen nog meer beschikbaar zijn? Neem dan contact met ons op.

security.txt
Maar wat als?!
Wat moet je doen?
Vragen
Downloads
Initiatief
Contact